Çoklu Paralel Endüvi Sarımı


      Fırça Ekseni; Bobin uçlarının kolektör dilimlerine bağlanış şekline göre fırçalar, kutup ekseninde ya da nötr ekseninde yer alır. Fırçalar kutup eksenine yerleştirilmişse bobin uçları kutup ekseninin sağındaki ve solundaki kolektör dilimlerine yerleştirilir. Endüktör kutupları hizasına kutup ekseni; iki endüktör arasında kalan boşluk hizasına nötr ekseni denir. Fırçalar, kutupların arasından geçen nötr ekseni üzerine yerleştirilmişse bobin uçları, oyuk ekseni karşısındaki kolektör dilimlerine yerleştirilir.

      Çoklu paralel sarımda, kutup sayısı ile fırça sayısı birbirine eşittir. Bobinlerin endüvi oyuklarına yerleştirilmesinde iki çeşit uygulama yapılmaktadır. Birinci bobin oyuklara yerleştirildikten sonra ikinci bobin, birinci bobinin sağına gelecek şekilde sarılıyor ve diğer bobinler de aynı şekilde yapılıyorsa “sağa açılımlı sarım” adını alır. Piyasada en çok kullanılan sarım şeklidir. Birinci bobin oyuklara yerleştirildikten sonra ikinci bobin, birinci bobinin soluna gelecek şekilde sarılıyor ve diğer bobinlerde aynı şekilde yapılıyorsa “sola açılımlı sarım” adını alır.

      Sargıların sarım tipine göre oyuklara yerleşme özellikleri değişmektedir. Klasik Tip; Bobinlerin birbiri ardına oluklara yerleştirildiği sarım tipidir. Birinci bobin sarıldıktan sonra ikinci bobinin giriş tarafı birinci bobinin giriş tarafının yanındaki oluğa, çıkış tarafı ise birinci bobinin çıkış tarafının ilerleme yönüne göre sağına veya soluna sarılmaktadır.

      V Tipi; Birinci bobin sarıldıktan sonra ikinci bobinin giriş tarafı, birinci bobinin çıkış tarafının bulunduğu oluktan başlıyorsa bu sarım tipine V tipi sarım denir. Sarım bittikten sonra endüviye mili tarafından bakıldığında son sarılan iki bobinin v harfi şeklinde durduğu görülür.

      H Tipi; Birinci bobin hesaplanan oluk adımına (Yx) göre sarıldıktan sonra ikinci bobin aynı adımla ona paralel oluşturacak şekilde sarılır. Yani ikinci bobin birincinin simetrisi durumundadır. Üçüncü bobinin giriş kenarı, ikinci bobinin çıkış kenarına yatırılır ve aynı oluk adımında ilerleme yönü de dikkate alınarak devam edilir. Sarım bittikten sonra endüviye mili tarafından bakıldığında son sarılan iki bobinin H harfi şeklinde durduğu görülür.

      Yıldız Tip; Bu sarıma başlamadan önce bobin iletkenlerinin tümünün sarım sayılarına göre uzunlukları hesaplanarak kesilip hazırlanması gerekir. Tüm iletkenler kollektör dilimlerindeki yerlerine yerleştirilir ve yerinden oynamayacak şekilde bir ip ile veya tiret bezi ile sarılır. İletkenlerin çıkış uçları endüvinin oluklarından geçirilerek kollektör bulunmayan tarafına doğru uzatılır. Sarıma herhangi bir bobinden başlanabilir. İlk oluğa yatırılan bobinler aynı anda tutularak diğer bobinlerin üzerinden geçirilir ve oluk adımı kadar ilerideki oluktan geçirilerek kollektör tarafına uzatılır. Daha sonra ilk sarılan bobinden bir önceki bobin alınarak işlem tekrarlanır. Tüm bobinler bir tur sarıldıktan sonra ikinci tura başlanır. Bobinler bitene kadar bu işlem tekrarlanır. Böylece tüm bobinler aynı anda sarılmış olur. Sarım işi bittikten sonra bobinlerin çıkışları kollektöre bağlanır.

      Sepet (Çift Yıldız) Tip; Bu sarım, yıldız tipi sarımın iki yönlü olarak sarılmasından meydana gelir. Bobinlerin uzunluklarına göre hazırlanmış iletkenler, kollektör dilimlerindeki yerlerine yerleştirilir ve yerinden oynamayacak şekilde bir ip ile veya tiret bezi ile sarılır. İletkenlerin çıkış uçları endüvinin oluklarından geçirilerek kollektör bulunmayan tarafına doğru uzatılır. Sarıma herhangi bir bobinden başlanabilir. İlk oluğa yatırılan bobinler aynı anda tutularak diğer bobinlerin üzerinden atlanır ve oluk adımı kadar ilerideki oluktan geçirilerek bobinlerin sipir sayısının yarısı sarılır. Geri kalan sipirler ilk sarım yönünün tersine sarılarak sarım bitirilir. Ters yönde sarılan kısmın çıkış kenarı ile ilk sarılan kısmın çıkış kenarları aynı oluğa yerleştirilir. Sarım işi bittikten sonra bobinlerin çıkışları kollektöre bağlanır.

      KAYNAK: ÇOKLU PARALEL ENDÜVİ SARIMI (522EE0051), ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

      Nev Teknoloji olarak her türlü bobin sarma makinası üretme kapasitesine sahibiz. Özel tasarım bobin sarma makinaları ile işinize göre üretilen sistemlerle fark yaratın. 0.1mm tel çapından başlayan bobin sarma makinalarımız istenilen tel kalınlığını hatasız bir şekilde teli koparmadan sarmaktadır. Bobin sarma makinaları, trafo sarma makinaları, endüvi sarım makinaları, servo sarma makinaları, motor stator sarma makinaları, motor fren bobini sarma makinaları, DC motor sarma makinaları, troid sarım makinaları ve diğer sarma makinalarımızla hizmetinizdeyiz. Dokunmatik ekran ve kolay kullanım ara yüze sahip bobin sarma makinalarımız iki yıl garantilidir.

      

 
1 2 3
Bobin sarma makinası nev teknoloji

NEV MF250

Bobin sarma işlemlerindeki materyaller sektöre göre değişiklik gösterse de, bobinler birçok makineli iş sektöründe yer alan ürünlerdir. Bobin sarma makineleri, bobinin ve sarılacak telin ebatına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Sargı boyu, nüve çapı, tur sayısı gibi...

Detaylı Bilgi
Bobin sarma makinası nev teknoloji

NEV MS75

Motorların statorlarının sarımı oldukça zor ve dikkat isteyen bir iştir. Gerek motorların çok farklı boyutlarda olması, gerek kullanılan telin kalınlığı, gerekse farklı motor üreticilerinin farklı tasarıma sahip motorları düşünüldüğünde oldukça dikkat edilmesi...

Detaylı Bilgi
Bobin sarma makinası nev teknoloji

NEV MS110

Nev Teknoloji olarak ürettiğimiz bobin makinaları ile artık hızlı ve zahmetsizce bobin sarma işlemlerinizi kısa süre içinde tamamlayabileceksiniz. Özel tasarım, özel yazılım ve kolay kullanım özellikleri ile büyük motorların stator bobinlerini, hassas ayarlamalar ile...

Detaylı Bilgi