Transformatör Yağları


      Transformatörlerde yalıtım ve soğutma maddesi olarak kullanılan madeni yağlar, zamanla gerek transformatörün aktif elemanları arasında çeşitli sebeplere dayanan deşarj sonucu ayrışma gerekse yüke bağlı ısı farklılıklarından kaynaklanan hava alışverişi sonucu kimyasal olarak bozulur. Yağ, ayrışan ve parçalanan katı yalıtım maddeleri ile karışarak dibe çöker. Dipte çamurlaşma olur. Hava kurutucusu olmayan ya da varsa bile bakım yapılmayan transformatörlerde yağ genleşme kabı üzerinden havanın nemini alarak yalıtkan özelliğini kaybeder. Bu nedenlerden dolayı yağın numunesi alınarak delinme gerilimini ölçülmelidir. Test sonucunda yağın kurutulması veya değiştirilmesi gerekebilir. Yağ numunesinin alınması; Numune kabı olarak renkli cam şişe ya da paslanmaz sac kap kullanınız. Numune alma kabını ve numune alımında kullanılacak gereçleri (huni, hortum vs.) iyice temizleyiniz ve kurutunuz. Numune alacağınız vanayı iyice temizleyiniz. Bir miktar yağı boşa akıtınız. Numune kabına bir miktar yağ koyunuz, çalkalayınız ve dökünüz. Numune kabını ağzına kadar doldurunuz. Yağ testi için en az 1,5 litre yağ gereklidir. Numune kabının ağzını yağdan etkilenmeyecek bir kapak ile sıkıca kapatınız. Kabın üzerine etiket yapıştırarak gerekli olan numune numarasını, gücü ve gerilimi yazınız. En kısa zamanda test için gönderiniz.

      OG / YG Transformatör Bağlantıları; Yüksek gerilim transformatörlerinin sargıları üçgen, yıldız ve zikzak olmak üzere üç şekilde bağlanır. Üçgen Bağlantı; Üçgen bağlantı hem primer hem de sekonder için aynıdır. Üçgen bağlantıda fazlara ait sargılar birbirleri ile kapalı bir devre oluşturur. Üçgen bağlantı nötr hattı istenmeyen yerlerde kullanılır. Yıldız Bağlantı; Yıldız bağlantı, primer ve sekonder için aynı şekilde uygulanır. Fazlara ait sargıların birer ucu birleştirilir. Diğer uçlara fazlar uygulanır. Birleştirme noktasına nötr veya yıldız noktası denir. Yıldız bağlantı, yıldız noktası sıfır olduğundan daha çok sıfırlamanın (nötr) istenildiği yerlerde kullanılır. Zikzak Bağlantı; Transformatörlerin sekonderinde uygulanır. Kullanılan iletken miktarı, yıldız veya üçgen bağlantıya göre fazladır. Sekonderde aynı faza ait eşit gerilimli iki farklı sargı bulunur ve bu sayede fazların dengeli bir şekilde yüklenmesi sağlanmış olur. Sekonderde aynı faza ait eşit iki sargıdan biri başka faza ait nüve üzerindedir.

      Bağlantı Özellikleri; Transformatör sargılarına hangi bağlantıların uygulanacağı transformatörün gücüne, gerilimine, enerjilendireceği sistemin simetrisine ( nötr noktasının yüklenme kabiliyetine) ve sistem gerilimine bağlıdır. Üçgen bağlantıda şebekenin her iki fazı bir sargıya uygulanır. Her bir sargı, şebekenin faz arası gerilimi ile beslendiğinden sargıların hem girişini hem de çıkışını aynı derecede yalıtmak gereklidir. Bu sebeple çok yüksek gerilimlerde ( 154 – 380 kV ) tercih edilmez. Sargılara giren akımlar, şebeke akımından 1,73 oranında daha düşük olduğundan sargılarda kullanılan tel kesiti daha düşük olacaktır. Bununla birlikte sargıları enerjileyen gerilim yüksek olduğundan sipir sayısı da 1,73 kat yüksek olacaktır. Yıldız bağlantı şebekede sıfır (nötr noktası) yaratarak faz arası gerilimden başka faz, nötr geriliminin kullanılmasını sağlar. Alçak gerilim tarafında kullanılır. Yıldız bağlantıda sargı gerilimi hat geriliminden 1,73 oranında düşük olduğundan yalıtım açısından daha avantajlı olur. Üçgen bağlantının büyük güçlerde ve düşük gerilimde; yıldız bağlantının ise küçük güçlerde ve yüksek gerilimde kullanılması avantajlıdır. Transformatörün primer veya sekonder herhangi bir sargısında üçgen bağlantı bulunmayan transformatörlerde yıldız bağlantıya ilave dengeleme sargısı konularak mıknatıslanma akımındaki harmonik bozuklukların önüne geçilebilir. Zikzak bağlantıda her bir faz sargısı muhtelif bacaktaki sargı ile seri olarak bağlanır. Böylece akım her ne şartla olursa olsun ikiye bölünmüş olur. Üçgen bağlantı hem alt hem de üst gerilim sargısına uygulanabilirken zikzak bağlantı yalnızca sekonder sargıya uygulanabilir. Zikzak bağlantı simetrik olmayan yüklerin beslemesinde kullanılır.

      Bağlantı Grupları ve Grup Açısı; Üç fazlı güç transformatörlerinin sargılarının bağlantı grupları ve grup açıları şu şekildedir. Güç transformatörlerinin bağlantı şekilleri, iki harf ve bir rakamla belirtilir. Örnek olarak açıklamak gerekirse Yd1 ifadesinde birinci harf, primer (üst gerilim sargısı) sargının bağlantı şeklinin yıldız olduğunu gösterir. İkinci harf, sekonder sargının (alt gerilim sargısı) bağlantı şeklinin üçgen olduğunu ifade eder. Rakam ise sekonder ve primer gerilimleri arasındaki grup açısını yani faz farkını ifade eder. Grup açısı; Primer sargının bir fazına alternatif gerilim uygulanırsa aynı fazın sekonder sargısında da bir gerilim indüklenir. Aynı faza ait primer ve sekonder sargılarda indüklenen gerilimler arasında bir faz farkı oluşur. Oluşan bu faz farkına grup açısı denir.

      Paralel Bağlantılar; Transformatörlerden çekilen güç nominal güçten büyük olduğunda yapılacak iki yöntem vardır. Bu yöntemlerden ilki, devredeki trafonun yerine daha büyük güçte bir transformatör devreye alınır. Diğer yöntem ise anma gücü çekilen güce yeterli olmayan transformatöre gücü paylaşabilecek bir transformatör paralel bağlanır. Transformatörlerin paralel bağlanması yöntemiyle şalt merkezlerinde bakım ve onarım kolaylığı sağlanabilir.

      KAYNAK: OG / YG TRANSFORMATÖR SARIMI (522EE0044), ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

      Nev Teknoloji olarak her türlü bobin sarma makinası üretme kapasitesine sahibiz. Özel tasarım bobin sarma makinaları ile işinize göre üretilen sistemlerle fark yaratın. 0.1mm tel çapından başlayan bobin sarma makinalarımız istenilen tel kalınlığını hatasız bir şekilde teli koparmadan sarmaktadır. Bobin sarma makinaları, trafo sarma makinaları, endüvi sarım makinaları, servo sarma makinaları, motor stator sarma makinaları, motor fren bobini sarma makinaları, DC motor sarma makinaları, troid sarım makinaları ve diğer sarma makinalarımızla hizmetinizdeyiz. Dokunmatik ekran ve kolay kullanım ara yüze sahip bobin sarma makinalarımız iki yıl garantilidir.

      

 
1 2 3
Bobin sarma makinası nev teknoloji

NEV MF250

Bobin sarma işlemlerindeki materyaller sektöre göre değişiklik gösterse de, bobinler birçok makineli iş sektöründe yer alan ürünlerdir. Bobin sarma makineleri, bobinin ve sarılacak telin ebatına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Sargı boyu, nüve çapı, tur sayısı gibi...

Detaylı Bilgi
Bobin sarma makinası nev teknoloji

NEV MS75

Motorların statorlarının sarımı oldukça zor ve dikkat isteyen bir iştir. Gerek motorların çok farklı boyutlarda olması, gerek kullanılan telin kalınlığı, gerekse farklı motor üreticilerinin farklı tasarıma sahip motorları düşünüldüğünde oldukça dikkat edilmesi...

Detaylı Bilgi
Bobin sarma makinası nev teknoloji

NEV MS110

Nev Teknoloji olarak ürettiğimiz bobin makinaları ile artık hızlı ve zahmetsizce bobin sarma işlemlerinizi kısa süre içinde tamamlayabileceksiniz. Özel tasarım, özel yazılım ve kolay kullanım özellikleri ile büyük motorların stator bobinlerini, hassas ayarlamalar ile...

Detaylı Bilgi