Trafolarda Polarite


      Transformatörlerin sargılarında indüklenen gerilimlerin ani yönlerini veya sargı uçlarının işaretlerinin belirtilmesine polarite denir. Polaritenin önemi: Transformatörlerin primer ve sekonder sargılarının her iki uçları, alternatif gerilimin frekansına bağlı olarak zaman zaman işaret değiştirir. Transformatörlerin birbiri ile paralel bağlanmasında veya çeşitli sargıların kendi aralarında bağlanmalarında transformatörün hangi ucunun hangi işareti taşıdığının bilinmesi gereklidir ki bağlantılar buna göre yapılsın. Sargılarının polaritenin bilinmesi, transformatörlerin birbiri ile paralel bağlanmasında veya çeşitli sargıların kendi aralarında bağlanmalarında büyük kolaylıklar sağlar.

      Bir fazlı transformatörlerde polarite tayini iki şekilde yapılır. Doğru akım ile polarite tayini, Alternatif akım ile polarite tayini, Doğru Akım ile Polarite Tayini. Doğru akım ile polarite tayini daha çok ölçü transformatörlerinde ve küçük güçlü transformatörlerde uygulanabilir. Pil yeterli değilse pil yerine akü de kullanılabilir.

      Transformatörün primer devresine, devreden akım geçirecek şekilde bir akım kaynağı bağlanır. İkinci devre uçlarına da D.A. voltmetresi bağlanır. Primer devrenin kapatılıp açılması sırasında sekonder devresindeki voltmetre ibresi; Doğru yönde sapıyorsa: Primer devresine bağlanan kaynağın (+) ucu ile voltmetrenin (+) ucunun bağlandığı sekonder sargı ucu aynı polaritededir. Eğer ters sapma olmuşsa: Sekonder sargı polaritesi de terstir. Bu uçların dikkatle işaretlenmesi gerekir, Alternatif akım ile polarite tayini, Bir sargılı transformatörlerde polarite tayini. Bir sargılı transformatörün polarite tayininde deney bağlantısı, primer sargısının bir ucu ile sekonder sargısının bir ucu kısa devre edilir. Primer sargısının diğer ucu ile sekonder sargısının boşta kalan ucu arasına bir AC voltmetresi bağlanır. Primer sargısına bir AC gerilim uygulanırsa voltmetre bir değer gösterir. o Voltmetrede okunan değer: U1 – U2’yi gösteriyorsa bu uçlar ters işaretli ani değerdedir. Transformatör eksi polaritelidir. Voltmetrede okunan değer: U1 + U2’yi gösteriyorsa bu uçlar aynı işaretli ani değerdedir

      Primer sargının bir kısmı veya tamamının sekonder sargı olarak da kullanıldığı ve aynı manyetik alanın etkisinde kalan tip transformatörlere oto transformatör denir. normal transformatörlerde primer ve sekonder olmak üzere iki ayrı sargı bulunur. Oto transformatörlerinde ise bir tek sargı vardır. Bu sargı hem primer hem de sekonder sargı görevini yapar. Gerilim dönüşümü bu bir tek sargı üzerinden yapıldığından ikinci bir sargıya gerek yoktur. Sargı sayısı bire düşürüldüğünden kaçak reaktansları azalmıştır. Oto transformatörlerinden çok sayıda dışarıya uç çıkarılarak (veya sürgü ile) değişik değerde gerilim elde edilebilir. Bu bakımdan oto transformatörleri bir potansiyometre gibi kullanıla bilinir.

      Üç Adet Bir Fazlı Trafolardan Meydana Gelen Trafolar; Büyük güç gereken sistemlerde, üç fazlı transformatör yerine üç adet bir fazlı transformatör kullanmak, taşıma kolaylığı ve yedekte bir fazlı transformatör bulundurma yönü ile iyidir. Ancak yıldız veya üçgen bağlantılarının nasıl yapıldığının iyi bilinmesi gerekir. Transformatör polariteleri belli değilse bağlantılar aşağıdaki gibi yapılır: Yıldız – Yıldız bağlantı, Üçgen – Üçgen bağlantı, Üçgen – Yıldız bağlantı, Yıldız – Üçgen bağlantı.

      KAYNAK: GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ (522EE0125), ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

      Nev Teknoloji olarak her türlü bobin sarma makinası üretme kapasitesine sahibiz. Özel tasarım bobin sarma makinaları ile işinize göre üretilen sistemlerle fark yaratın. 0.1mm tel çapından başlayan bobin sarma makinalarımız istenilen tel kalınlığını hatasız bir şekilde teli koparmadan sarmaktadır. Bobin sarma makinaları, trafo sarma makinaları, endüvi sarım makinaları, servo sarma makinaları, motor stator sarma makinaları, motor fren bobini sarma makinaları, DC motor sarma makinaları, troid sarım makinaları ve diğer sarma makinalarımızla hizmetinizdeyiz. Dokunmatik ekran ve kolay kullanım ara yüze sahip bobin sarma makinalarımız iki yıl garantilidir.

      

 
1 2 3
Bobin sarma makinası nev teknoloji

NEV MF250

Bobin sarma işlemlerindeki materyaller sektöre göre değişiklik gösterse de, bobinler birçok makineli iş sektöründe yer alan ürünlerdir. Bobin sarma makineleri, bobinin ve sarılacak telin ebatına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Sargı boyu, nüve çapı, tur sayısı gibi...

Detaylı Bilgi
Bobin sarma makinası nev teknoloji

NEV MS75

Motorların statorlarının sarımı oldukça zor ve dikkat isteyen bir iştir. Gerek motorların çok farklı boyutlarda olması, gerek kullanılan telin kalınlığı, gerekse farklı motor üreticilerinin farklı tasarıma sahip motorları düşünüldüğünde oldukça dikkat edilmesi...

Detaylı Bilgi
Bobin sarma makinası nev teknoloji

NEV MS110

Nev Teknoloji olarak ürettiğimiz bobin makinaları ile artık hızlı ve zahmetsizce bobin sarma işlemlerinizi kısa süre içinde tamamlayabileceksiniz. Özel tasarım, özel yazılım ve kolay kullanım özellikleri ile büyük motorların stator bobinlerini, hassas ayarlamalar ile...

Detaylı Bilgi