Tersine Mühendislik


      Tersine mühendislik, bir aygıtın, objenin veya sistemin; yapısının, işlevinin veya çalışmasının, çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle keşfedilmesi işlemidir. Makine veya mekanik alet, elektronik komponent, yazılım programı gibi parçalarına ayrılması ve çalışma prensiplerinin detaylı şekilde analizini içerir.

      Nev Teknoloji olarak makinalarınızı, sistemlerinizi veya 3D çizimi gereken bir mekanik parçayı yeniden aslına uygun olarak tasarlayarak kullanımınıza sunuyoruz.

  • CAD verisi olmayan ürünlerin çizimi
  • Üreticiden destek alamadığınız makinların onarım ve bakımı
  • Bozulan elektronik kartların tamiri veya yeniden tasarımı
  • Elektronik kart tasarımı
  • Yazılım desteği ile makinalarınızın kabiliyet artırımı
  • Mekanik tasarım

nev teknoloji
nev teknoloji
nev teknoloji