Proje Yönetimi


      Nev Teknoloji olarak hayata geçirmek istediğiniz projeleri, sahip olduğunuz kaynakları istenilen en uygun şekilde yönetiyor ve hayata geçiriyoruz. Proje yönetimi uygulanması düşünülen programların zamanı ve finansal kaynakları efektif kullanarak oluşturulmasını esas alınır. Daha geniş çaplı projelerin yapıldığı günümüz koşullarında küreselleşmenin de etkisiyle proje yönetimi önemini giderek arttırmaktadır. Proje yönetimi yapmak kısa zamanda az hata ile kaliteli iş yapma olanağı sağlar. Proje yönetiminin planlama aşamasında olası problemlerin tanımlanması oluşabilecek bir kriz anında sorunun kolaylıkla çözülmesini sağlar. Proje yönetimi finansal kaynaklarınızı doğru tarafa yönlendirmenize yardımcı olur.

Proje Yönetim Süreçleri;

 • Organizasyonun gereksinim ve hedeflerini belirlemek.
 • Maliyet hesaplarını yapmak ve bütçe oluşturmak.
 • Zaman çizelgesi oluşturmak.
 • Görev tablosu ve ürün tanımını yapmak.
 • Planlama ekibini oluşturmak.
 • Proje kapsamını belirlemek
 • Yapılacak çalışma için zaman ve maliyet tahmini oluşturmak,
 • Oluşabilecek sorunları tanımlamak
 • Proje yönetim planında belirtilmiş hedeflere ulaşmak.
 • Projelerin bütçe ve zaman gidişatını takip etmek.
 • Projenin idari kapanış sürecini hazırlayıp tamamlamak.

nev teknoloji
nev teknoloji
nev teknoloji